Kystnære havvindmøller – Pænt nej tak!

Opstilling af kystnære havvindmøller skal ikke ske på bekostning af vores unikke natur og kystlandskaber!

 

 

 

”Visualisering af 179 m høje møller 4,6 km fra kysten”
– Fra VVM-redegørelse 2015.

Jeg tilslutter mig følgende synspunkter

  • Den grønne energiforsyning skal udvikles og vokse blandt andet ved hjælp af vindkraft, solceller og andet
  • Opstilling af kystnære havvindmøller skal ikke ske på bekostning af vores unikke natur og kystlandskaber.
  • Opstilling af havvindmøller må ikke ske til gene for mennesker, herunder vores oplevelse af det uberørte kystlandskab og det frie udsyn over havet.
  • Støjforholdene omkring havvindmøller skal undersøges og støjens indvirkning på dyr og mennesker skal kortlægges
  • Havvindmøller hører hjemme på havet – ikke ved kysten 

 

Derfor Stop alle kystnære mølleprojekter nu - stop også for alle åbendør projekter nær vore kyster

Der findes allerede rigtig gode alternative placeringer, der kan etableres uden tilskud, uden at ødelægge vores fantastiske natur og det omkringliggende miljø - vores fælles formue.

Skal der bygges nye projekter, så brug Horns Rev, Kriegers Flak.

Så kære politiker kik f.eks. på Doggerbankeprojektet nu medens tid er – her er der plads til alle Danmarks Havmøller!

 

Læs mere om Doggerbankeprojektet

 

Underskriv nu

På vegne af

Området ved Vesterhav Nord
kontakt for grundejere og foreninger - Carsten Johansen – tlf. nr.40164668

Området ved Vesterhav Syd
kontakt for grundejere og foreninger - Ivan Laursen - tlf.nr. 23438508

Området ved Sæby
kontakt for grundejere og foreninger - Ole Bjørn – tlf.nr. 31772597

Området ved Smålandshavet
kontakt for grundejere, foreninger.
Sejlklubber og Danmarks Fritids sejler union - Flemming Caspersen - tlf. nr. 24 62 04 42


Området ved Jammerland Bugt
kontakt for grundejere og foreninger – Jørgen Karlsen - tlf.nr. 61334853

Området ved Mejl flak
kontakt for grundejere og foreninger – Ole Ørnstrand – tlf.nr.  52233900

Området ved Lillebælt Syd
kontakt for grundejere og foreninger - Anders Lindskov Jørgensen - tlf. nr. 21274376